Zájmeno

Zajímavým jazykovým jevem je rodinný slang. V určité rodině používají její členové vlastní novotvar, příp. nějaký běžný výraz užívají jinak, než je zavedené. Jak k tomu dojde? Například se můžete přeřeknout a místo rum do čaje pronesete čum do ráje. Rodina řičí smíchy a od té doby se u vás doma daný alkoholický nápoj označuje už jen vydařeným přeřeknutím.

Doba koronavirová přinesla obohacení slovníku i do naší rodiny. V jedné z prvních relací televizní výuky češtiny UčíTelka se procvičovaly slovní druhy. Paní učitelka děti požádala, aby jí ukazovaly na prstech číslo slovního druhu. Nejprve si společně vyzkoušely, jak předvedou podstatné jméno: zdviženým palcem. Pak už se jelo naostro, paní učitelka vyslovila ona a jeden žák pohotově ukázal zdvižený prostředníček. Kantorka promptně vysvětlila, že zájmena se ukazují třemi prsty, nikoli třetím prstem v pořadí.

Školou povinná dcera tuto příhodu s gustem líčila postupně celé naší karanténní domácnosti – a slovo zájmeno má teď pro nás nový význam. Kdybychom nebyli zdvořilí, celé zapeklité koronasituaci bychom nejraději ukázali… zájmeno.

Nejvíc

Připadá vám neúplná otázka: Co nebo kdo je pro vás nejvíc? Pak se podívejte na následující rozmanité příklady ze současných médií: Čerstvě vytočený med, to je nejvíc.; Duchovno je nejvíc.; Zájem o crossfit v naší zemi stále roste. A to je nejvíc!; Nadchl mě film Zootropolis, lenochodi v dopravním podniku jsou nejvíc!; Jackie Chan je nejvíc. Nebo přidejme jeden zcela aktuální příklad z doby koronavirové pandemie: Pomáhat je nejvíc.

Slůvko nejvíc je tvarem třetího stupně příslovcí velmi, mnoho, hodně. V konstrukci to je nejvíc ale neznamená nutně největší množství, míru nebo intenzitu vlastnosti. Jsme svědky vzniku nového frazému, který označuje, že něco (méně často někdo) je vynikající, skvělé, mimořádné. Tedy nikoli nezbytně nejlepší, jak názorně dokládá následující příklad: Oceněným je každý, kdo získá nominaci, protože to je nejvíc. Zdánlivě jde o nelogické vyjádření, neboť evidentně je možné dosáhnout vyššího úspěchu, než je sama nominace, a sice získat vlastní ocenění. Daný frazém však zkrátka odkazuje k výtečnosti, báječnosti daného jevu, případně osoby.