Genderovaná čeština

Nová slova mohou mluvčí češtiny vytvářet například proto, že jim dosavadní slovní zásoba nepřipadá dostatečně přesná. Je to i případ slov, která se pojí se sexuální a genderovou identitou. Pokud je někdo trans, znamená to, že mu při narození nebylo určeno pohlaví, které by odpovídalo jeho genderové identitě. Transmuž se narodil v ženském těle, ale podstoupil tranzici a nyní žije jako muž. Slovo trans se chová jako přídavné jméno nesklonné, ale trans- lze také připojit jako komponent k již existujícím slovům. Díky tomu čeští mluvčí mohou vytvářet slova nová jako například transosoba či transžena

Pokud nejste trans, můžete být třeba cis. Být cisženou nebo cisgenderovou ženou znamená, že máte v rodném listu uvedeno ženské pohlaví a nepociťujete genderovou dysforii. Toto nové slovní spojení popisuje nepříjemný pocit rozporu mezi tím, jak se ve svém těle lidé mohou cítit a jak je vidí jejich okolí. Cislidem se pak příliš často nestává, že by je někdo misgendroval (z angl. slovesa misgender), tedy například použil zájmeno, které jim nevyhovuje.

V březnu slaví ženy MDŽ, v listopadu může svůj den oslavit zase ten, kdo se cítí být mužem. Od roku 2012 připadá na 14. července Mezinárodní den nebinárních lidí, kteří se neidentifikují ani s jedním ze dvou genderů. Spolu s přídavným jménem nebinární (z anglického slova non-binary) se v češtině objevilo i nové podstatné jméno nebinarita

Někteří nebinární lidé mohou být genderfluidní a to, zda se cítí více mužem, nebo ženou, se v průběhu jejich života mění. Ti, kteří nemají žádnou genderovou identitu se raději označují nesklonným novým přídavným jménem agender, které se objevuje i ve sklonné podobě s českou příponou (agenderový). Někomu jinému zase vyhovuje spíše označení bigender. Bigenderové osobě se genderová identita mění v závislosti na tom, v jaké situaci se zrovna nachází. Poslední nové slovo pangender a nové přídavné jméno pangenderový pak v sobě spojuje úplně všechny identity.

Další nová slova s řetězcem *gender* můžete sledovat v databázi Neomat.

Kdo nenosí boty, ten je…

Před několika lety začalo být populární chození bez bot a také nošení speciální obuvi, která by měla chůzi naboso co nejvíce připomínat. Do češtiny díky tomu dostalo množství nových slov, která s těmito trendy souvisí.

Milovníci bosování (tedy chození bez bot) si mohou říkat bosochodci, bosonožci nebo třeba bosomilové. Tito lidé se oddávají zálibě v bosochodii (jinak také bosochodectví) a svým výpravám do přírody říkají bosovýlety. Pro označení parků, kde se mohou nadšení bosařibosáči procházet po nejrůznějších druzích přírodních povrchů, pak vytvořili mluvčí češtiny nová podstatná jména boskopark a bosopark. Komponent boso- se nachází i v kořenu nového slova bosoběžec, které jednoduše označuje člověka, který si raději než s botami zaběhá docela bos. 

Při nákupu obuvi dnes můžeme narazit na další nová podstatná jména jako jsou barefooty, barefootky nebo třeba barefootovky. Majitelé barefootových bot s tenkou podrážkou by měli mít při chůzi podobný pocit, jako když kráčejí neobutí. Z anglického slova „barefoot“ (česky „bosý“) jsou pak odvozena i další slova, například barefooťácibarefooťačky, tedy fanoušci barefootů, kteří na své bosoboty už nedají dopustit.
Další nová slova s řetězci boso- či barefoot- můžete sledovat v databázi Neomat.

Pandemická slovotvorba

Zdá se, že protipandemická opatření zabrala a koronapandemie (jinak také covidpandemie) pomalu spěje ke konci. V češtině po ní zbyde množství nových slov se slovotvorným základem –pandem

Pokud se nám opatření proti šíření viru nelíbila nebo jsme třeba chtěli pandemii trochu zlehčit, mohli jsme ji označit novým slovem s komponentem pseudo- jako pseudopandemii. Pro popsání klidného časového úseku mezi dvěma vlnami pandemie vzniklo nové přídavné jméno mezipandemický a pro období po konci pandemie zase například slovo postpandemie, resp. postpandemický. 

Další nová slova se základem –pandem- vznikala odvozováním pomocí předpon a přípon. Nostalgicky si zavzpomínáme na předpandemický svět, na dobu pre-pandemickou (přídavné jméno je zde psané se spojovníkem pravděpodobně pod vlivem anglického slova pre-pandemic) či prepandemickou. V opačném významu můžeme použít například nové přídavné jméno popandemický.

„Pandemická“ nová slova vznikala také nápaditými kombinacemi již existujících slov. Z podstatných jmen „pandemie“ a „demagog“ vznikl pandemagog – politik zneužívající pandemie k dosažení svých populistických cílů. Slova „pandemie“ a „dement“ dala vzniknout zhrubělému výrazu pandement. A dosud nevídanou zkušenost s životem v demokratickém státě plném nových pandemických pravidel mohl někdo nesouhlasně nazývat pandemokracií.

Pandemii ale nemusí způsobit jen virové nákazy. Připojením komponentu ezo- získáme ezopandemii – rozšíření ezoterických nauk a pověr mezi lidmi. A když se hodně cestujících najednou rozhodne využívat k přepravě jízdní kolo, vypukne cyklopandemie.