Čeština v rytmu rapu

V prostředí české rapové subkultury se často kombinuje česká slovní zásoba s anglickou. Rapeři jako například James Cole vkládají do svých textů nepočeštěné přejímky: „Byl bych dávno star, bejt overseas…“ (byl bych dávno hvězda, kdybych byl v zámoří). Podobně s angličtinou zachází i Nik Tendo: „A chybí mi shows a chybí mi moshpit…“ (chybí mi vystoupení a shluk lidí před pódiem). V jiných textech najdeme odlišný přístup k přejímkám. Na Youtube běží v titulcích pod videem rapera Kojo přepis textu jeho skladby: „RK to jsou moji kluci, když jsem na stejdži, pálim oheň z pusy.“ Anglické slovo stage (pódium) se zde skloňuje a češtině se přizpůsobuje i zápis slova. Další rapeři také kombinují oba přístupy, v jednom verši ponechávají anglická slova beze změny, ale v jiném je počešťují. Viktor Sheen v titulcích videa uvádí přepis textu své skladby: „A začínám bejt trochu braindead“ ([brejndet], po mozkové smrti), „ale dám chill“ ([čil], odpočinu si), „tady to savenem“ ([sejvnem], uložíme)“.

Angličtina ale není jediný jazyk, kterým si rapeři vypomáhají, aby docílili dobré flow (plynulosti proudu řeči), nezřídka sáhnou i po slovenštině. Raper Indigo například volí slovenské dvouslabičné ide namísto českého jednoslabičného jde: „Před sebou micide mi karta, (uh, uh) jedu jak Tatra“ ([majk], mikrofon).

Zda se autor rozhodne pro původní výraz, nebo pro jeho počeštěnou podobu, závisí na rytmizaci textu. Ve finále ve freestyle battlu (volném souboji) řekl raper Krouzmen svému soupeři: „Seš jako ten Slovák před tebou, máš jenom blbou flow!“ Nesklonné podstatné jméno flow pocházející z angličtiny dobře funguje v rámci daného verše. O svém soupeři dále Krouzmen říká: „Von jen tak chodí po stagi a něco pissí, máš rýmy krysí!“ Zde již raper podstatné jméno stage skloňuje a časuje také sloveso piss (z angl. močit). Sloveso piss získalo příponu -it možná podle sloves dissit (z angl. dis či diss – někoho kritizovat či nerespektovat) a flexit (předvádět se, chlubit se). Už dříve se v refrénu rapera Oriona objevuje verš: „Ach jo, už není koho dissit, jsou tu jenom samí skvělí MC’s, tak jdu na hajzl asi pissit…“ Počeštěné sloveso se ale objevuje i s příponou -ovat (dissovat). Yzomandias ve své skladbě Lil Boys in da Hood rapuje: „Můj rap váží tunu a tuhne krev, když otevřu hubu, nedissuj mě, měj trochu rozumu.“

Čeští rapeři účelně pracují s cizojazyčnou slovní zásobou a v případě potřeby ji podřizují českému jazykovému systému. Vzniká tak množství nových slov, z nichž některá postupně pronikají z rapové subkultury i do obecné češtiny.

2 komentáře: „Čeština v rytmu rapu“

  1. Pro mě, jako angličtináře, je pravopis „raper”, když je míněno „rapper”, poněkud tristní. „Raper” je v angličtině synonym k „rapist“ a zákonitě se vyslovuje /rejpr/. Chápu, že tento pravopis vychází z počeštěné výslovnosti /raper/ a tradiční možnosti psát slova přejatá z jiných jazyků foneticky, ale připadá mi to v tomto případě jako nešťastný nápad…

  2. Dobrý den, děkuji moc za komentář. Je běžné, že mluvčí přejímky adaptují – i v rozporu s pravidly jazyka, ze kterého je slovo přejaté. Internetová jazyková příručka uvádí přepis „raper“ (https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=raper), podobně Nový akademický slovník cizích slov uvádí obě varianty „raper“ i „rapper“. Podle korpusového srovnávače variant (https://syd.korpus.cz/) je varianta „rapper“ (67 %) sice častější, ale varianta „raper“ (33 %) je také doložená a ve spisovných textech se používá. V publistice převažuje „rapper“ (71 %), ale v odborné literatuře převažuje „raper“ (66 %). V angličtině je „raper“ jakožto synonymum slova rapist naprosto okrajové, například v Korpusu současné americké angličtiny (https://www.english-corpora.org/coca/) má slovo „rapist“ 4102 dokladů, slovo „raper“ pouze 81 dokladů (a v řadě z nich jde o doklad vlastního jména, např. Sarah Raper). Pro mluvčího znalého angličtiny v češtině samozřejmě může mít slovo „raper“ nežádoucí konotace na základě anglického „rape“, ale to pro mnoho mluvčích není důvod výraz „raper“ v češtině nepoužívat.

Napsat komentář: Klára Trsková Zrušit odpověď na komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *