O nás

Na této stránce představujeme tematické výběry z aktuální neologické excerpce zachycené v excerpční databázi Neomat. Výběry jsou koncipovány jako upozornění na zajímavé neologické jevy (na nová slova, včetně příležitostných, nové významy, nová slovní spojení a frazémy). Nepodává se zde jejich lexikologický popis a hodnocení.

Cílem Novinek z excerpce je seznamovat veřejnost s tematickými skupinami nové slovní zásoby, novými formami a významy lexémů, stylovými posuny v hodnocení slov či výslovností přejímek. Vyhledávání mezi jednotlivými příspěvky usnadňuje používání štítků (anglicismus, korona-, nový význam aj.).

Do prvního zveřejněného textu s názvem Dramatické euroblouznění vybrala Kateřina Kotková několik nových slov s komponentem euro-. Ke každému heslu připojila kontext z excerpovaného tisku doplněný o název periodika a datum jeho publikování. Kompozitům přechodového typu věnoval svůj příspěvek Legomanie také Jakub Sláma, který upozornil na více než desítku nových slov počínajících komponentem lego- (například „legozázrak“ či „legošílenství“). Obdobně postupovala Ivona Tintěrová v příspěvku s názvem V kybersvětě, ve kterém zmínila několik vybraných výrazů s prefixoidem kyber- („kyberasistence”, „kyberdovolená“ ad.).

Hesla v daných příspěvcích spolu mohla souviset nejen užitím shodného slovotvorného postupu, ale také tematicky. Jedním z příspěvků, který se zabýval novou slovní zásobou z jednoho tematického okruhu, byl Řekl mi jeden Řek Martiny Rybové. Autorka v něm zmínila několik vybraných neologismů, které vznikly v průběhu řecké finanční krize z roku 2009. Byla mezi nimi například slova „grexit“ (odchod Řecka z eurozóny), „drachmagedon“ (obavy z toho, jaký by byl stav řecké ekonomiky po opuštění eura a návratu k drachmě) či „geuro“ (alternativní měna, která se měla v Řecku používat paralelně s eurem). Na období Vánoc se zaměřila Helena Kunertová v příspěvku Šťastné a veselé dárkobraní. Autorka prostřednictvím výrazů „měkkýš“ (vánoční dárek obsahující ošacení), „tvrďouš“ (většinou hodnotnější balíček v tvrdé krabici) či „dárkobanka“ (dárce, který splní všechna dětská vánoční přání) upozornila na to, že vánoční oslavy mohou být podnětem k bohatému „neologizování“.

Jakub Sláma v příspěvku nazvaném Ezologismy poprvé do svého příspěvku zařadil jednoduchý vstup k dalšímu vyhledávání v excerpční databázi Neomat. Pomocí prokliku bylo možné získat výsledky vyhledávání, které databáze zobrazuje po zadání řetězce ezo*. Na tento postup poté navázali další přispěvatelé a přispěvatelky. Jednou z nich byla Sylva Nzimba, která v závěru příspěvku Divnonástěnka, odkázala čtenáře a čtenářky na další slova s komponentem divno-, mezi kterými se objevují slova jako „divnokracie“, „divnofakt“ nebo „divnovztah“.

V pobídkách čtenářstva k aktivnímu hledání v databázi Neomat se pokračuje i v současnosti. Michaela Lišková v tomto duchu připravila výběr příležitostných výrazů, které vznikly s využitím jmen českých i zahraničních politiků, nazvaný Trumpština a überbabišismus aneb Výrazy motivované jmény politiků. Působení německé kancléřky Angely Merkelové ve vrcholové politice dalo ku příkladu podnět ke vzniku neologismů jako „merkelování“ nebo „merkelizace“ a političtí vyzyvatelé bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy si v tisku vysloužili neologické označení „obamobijci“.

Od roku 2020, kdy vyšel příspěvek Sylvy Nzimby s názvem Swap o slovní zásobě odvozené od anglického slova „swap“, se příspěvky v rubrice přiblížily publicistickým sloupkům. V tomto způsobu popularizace neologismů pokračoval Jakub Sláma ve sloupku Slovotvorba za časů covid-19. Uvedl zde nové, zejména příležitostné výrazy spojené s koronavirovou pandemií jako „rouškovaná“, „koronakrize“ nebo „koronahysterie“. V rubrice bylo také postupně zveřejněno šest „koronasloupků“ Michaely Liškové, Věry Kloudové, Sylvy Nzimby a Martina Šemelíka, které vycházely v Pátku Lidových novin od března do května 2020 a zaměřovaly se na novou slovní zásobu vznikající v průběhu pandemie koronaviru. Tématu covidu-19 byly věnovány ještě další dva pozdější příspěvky Kláry Trskové Pandemická slovotvorba (zmiňující mimo jiné nově užívaná adjektiva „předpandemický“ či „popandemický“ nebo dysfemismus „pandement“)  a Vakcinátor přichází, který upozorňuje například na nové slovní spojení „vakcinační nacionalismusve významu ,politika národních států, které se pro své obyvatele snaží získat co největší počet vakcín proti covidu-19 na úkor ostatních zemí‘.

V rubrice byly od roku 2020 dále zveřejňovány sloupky s tematikou životní stylu: Věra Kloudová se zaměřila na sloveso „sypat“, které se v prostředí fitness a sportu obecně, začalo používat v novém významu ,užívat anabolické látky‘. Od tohoto slova byly pak odvozeny další výrazy jako „sypáníčko“ (doping) a „sypač“ (ten, kdo doping užívá). Na přejímky z cizích jazyků a na slova od nich odvozená se zaměřily příspěvky Barbory Procházkové. Autorka se věnovala nesklonnému výrazu „hygge“, který pochází z dánštiny a používá se pro vyjádření pocitů pohody a spokojenosti. Autorka zde zmiňuje i další neologickou slovní zásobu odvozenou o slova „hygge“ jako substantiva „hyggeista“ (příznivec hygge stylu)  a „hyggemánie“ (vášnivá zaujatost pro hygge). V dalších příspěvku s názvem Glamping aneb (o) kempování trochu jinak se Barbora Procházková věnovala slovu „glamping“, které vzniklo blendingem anglických výrazů „glamorous“ a „camping“ a od něhož jsou v češtině odvozená adjektiva jako „glampingový“ či „glampový“. Sloupky Kláry Trskové se kromě anglicismů „hajp“ a „flaus“ v příspěvcích Bere vás hajp? a Záhadný flaus soustředily také na přejímky z méně obvyklých jazyků, jako jsou japonština (Je vaše kokedama málo kawaii?) nebo portugalština (Nová slova z portugalštiny).

Autorky a autoři příspěvků v rubrice „Novinky z excerpce“ odkazují na lexikální jednotky v již existujících slovnících, čímž mohou podpořit obecné povědomí o těchto lexikografických dílech. Ve sloupku uvozeném otázkou Jak dobré je megadobré? lze získat přehled o slovní zásobě s komponentem mega- uvedeném ve Slovníku neologismů 1, Slovníku neologismů 2 a v Novém akademickém slovníku cizích slov. Sylva Nzimba v příspěvku s názvem Inkluze odkazuje nejprve na význam slova „inkluze“ ve Slovníku spisovné češtiny (‚vztah podřazenosti mezi třídami‘), a dále upozorňuje na jeho nový význam ,zařazování všech dětí do běžné školy‘. Podobně ve sloupku s názvem Predátor poukazuje Michaela Lišková nejprve na význam slova „predátor“ v Akademickém slovníku cizích slov, a poté popisuje jeho neosématické využití v kontextu agresivního sexuálního chování.

Ačkoliv si rubrika od počátku zachovává formu jednoduchého blogu, postupně se proměňovala podoba jejího obsahu. V prvním období mezi lety 2013 a 2020 měly příspěvky podobu vizuálně oddělených kontextů jednotlivých neologických hesel (v některých případech uvozených stručný komentářem autorky či autora). Od roku 2020 se charakter zveřejňovaných textů začal blížit publicistickým sloupkům.

Web je spravován pracovníky oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a je nepravidelně aktualizován.