Hygge

Při vyslovení slova hygge [hɪge] mnohé z nás jistě napadne: Copak se asi skrývá za tímto pro češtinu neobvykle znějícím slovem? Výraz pochází z dánštiny a znamená pohodu, spokojenost. Označuje totiž jeden ze skandinávských životních stylů (vedle švédského konceptu lagom a jiného dánského konceptu lykke), pro nějž je typický pocit útulna, pohodlí, pospolitosti a harmonické atmosféry. Jeho vyznavači se věnují tomu, co navozuje pohodu a zklidnění.

Zkuste si také vytvořit svůj hygge domov a věnujte se alespoň chvilku hygge relaxaci. K tomu potřebujete mít v interiéru jen nějaký tichý hygge koutek s pohodlným křesílkem a měkoučkým hygge plédem, obklopit se třeba drobnými hygge dekoracemi (určitě přitom nesmíte zapomenout na hygge svíčky), prostě nechat se zhyggetizovat (podlehnout kouzlu stylu hygge). A pokud vás to doma přestane bavit, pak pro skvělou hygge inspiraci vyrazte (až to bude možné) do některé z útulných hygge kavárniček. Jako správný hyggeista se poddejte globální hyggemánii a snažte se žít ve stylu hygge. Buďte zkrátka hygge.

Vždyť i díky filozofii stylu hygge je Dánsko právem řazeno mezi nejšťastnější země na světě. Pojďme se tedy inspirovat a pokusit se přenést trochu útulné severské atmosféry i do našich domácností.

Nová slova v kontextu přírody a technologie

Pro pojmenování rychle se měnících komplexních vztahů mezi člověkem a přírodou vznikají i nové termíny. Jejich společným jmenovatelem je to, že stojí na pomezí více oborů – přírodních věd, politiky, filozofie a etiky. Pro pojmenování současnosti se tak používají nová slova jako kapitalocén nebo antropocén. Obě slova byla vytvořena podle již známých názvů geologických období, jakými jsou například holocén či paleocén. Formou analogie se v případě kapitalocénu odkazuje na ekonomický systém, v případě antropocénu zase na vliv lidské lidské činnosti na životní prostředí. Počátek antropocénu či kapitalocénu není zcela jasný, klade se do 16. století, nebo až do období průmyslové revoluce (18. až 19. století). S dalším alternativním označením naší současnosti přišla teoretička Dona Haraway, která chtěla upozornit na to, že lidé nejsou jedinými aktéry v dějinách Země, ale že obývají planetu s množstvím dalších druhů. Vytvořila nový termín chthulucén z řeckého slova chthon, které znamená zemi. Neotřelost tohoto nového slova má pravděpodobně přitáhnout pozornost veřejnosti k řešení ekologických problémů. 

Podobně se usouvztažňují již existující slova jako biosféra, ekosystém či fobie s pojmenováními nových technologií. Všechny lidské technologické produkty tak můžeme souhrně nazvat technosférou a jednotlivé části lidské průmyslové činnosti se potom označují jako technoekosystémy. A pokud někdo pociťuje přehnaný strach z technologie, trpí tzv. technofobií.

Glamping aneb (o) kempování trochu jinak

Chcete zažít něco jiného, nového, fascinujícího? K tomu je přímo ideální glamping. Že nevíte, co to je?

Jedná se o výraz vzniklý v angličtině kombinací slov glamorous (okouzlující, oslňující) a camping (kempování, stanování). Do češtiny bývá také překládán jako luxusní kempování nebo luxusní stanování. Toto kempování pro náročné s nádechem luxusu naprosto boří stereotypy spojené s tímto typem rekreačního pobytu v přírodě a naopak upřednostňuje luxus a maximální komfort. Můžete si dopřát netradiční, leckdy roztodivné, a přitom pohodlné ubytování ve stanu, v jurtě, iglú, maringotce nebo dokonce v koruně stromu, a tak prožít dobrodružství spojené s pobytem ve vzdálených exotických, ale i blízkých atraktivních destinacích, bezprostředně obklopeni magickou přírodou.

O tom, že se tento způsob trávení dovolené začíná v posledních deseti letech (v korpusovém materiálu lze zaznamenat první výskyt slova glamping v roce 2008) i u nás postupně prosazovat, svědčí skutečnost, že se v češtině na základě tohoto slova tvoří další příbuzná slova. Kromě glampování (utvořeného analogicky podle kempování) tu máme slovesa glampingovat a glampovat (luxusně kempovat, někdy i na docela nezvyklých místech), adjektiva glampingový nebo jen glampový, dále výraz glamp (luxusní kemp). Host takového luxusního kempu se nazývá glamper, je-li to žena, pak glamperka. Se samotným výrazem glamping se v jazyce můžeme setkat rovněž v podobě nesklonného adjektiva (například ve větě V glamping kempu rozhodně nečekejte tradiční áčkové stany nebo chatičky.).

Až se budete chystat vyrazit někam na dovolenou, zkuste se inspirovat a jako správný glamper si zajeďte glampovat do nějakého glampingového resortu s ubytováním v glampu. Zcela určitě na vás čeká jedinečný, ale o to nezapomenutelnější glampový zážitek.