Predátor

Živočich živící se dravým způsobem (lovem a zabíjením kořisti). Takhle vysvětluje význam slova predátor Akademický slovník cizích slov. V poslední době však – také zásluhou dokumentu V síti – vzrostla frekvence mediálního užívání tohoto slova v jiném významu. Diskutuje se totiž o sexuálních predátorech, identitě on-line predátorů ap. V tom případě je řeč o dravých, bezohledných osobách v oblasti intimního života. 

Na bezcitné predátory lze ale narazit i v jiných oblastech lidské existence. Například ekonomičtí predátoři využívají nereálných cen a dalších nekalých praktik s cílem zničit konkurenty a ovládnout trh. Při vydávání vědeckých publikací je pak třeba mít se na pozoru před vydavatelskými predátory, kteří před etikou a kvalitou jednoznačně upřednostňují zisk.

V současné češtině nacházíme také odvozená slova, jež reflektují zmiňovanou bezohlednost, necitelnost, tvrdost, hrubost, drsnost, brutálnost, násilnictví, zneužívání nebo nenasytnost: predátorka, predátorství, predátorský a predátorsky, více zde.

Bere vás hajp?

Vydali jste novou desku nebo snad natočili film? V tom případě byste měli požádat přátele, ať vám udělají trochu hajp. Oni to jistě pochopí a budou vaši práci propagovat mezi svými známými na sociálních sítích. Jezdíte na skateboardu? Možná stojí za to vybrat si takové místo, kde budete mít nadšené publikum, protože přihlížející dav vás může pořádně hajpnout (ve významu vyburcovat k lepším výkonům). Dnes už hajpují skoro všichni, například i veřejnoprávní rádio, když zařadí do vysílání novou skladbu a hraje ji tak často, že se stane velmi známou. Slovo hajp pochází z anglického slangového výrazu hype [hajp], které se používá jako označení reklamy či zviditelnění produktů v médiích, ale jeho významová škála se rozšířila i na další oblasti podobně jako v češtině.

Sloveso hajpovat používají mluvčí češtiny také s předponou na-, ve významu rozdovádět. Pozor, ať omylem příliš nenahajpujete svého čtyřnohého mazlíčka, protože by pak mohl být úplně nahajpovaný a hodiny by hlasitě štěkal! Podobně se kořen slova –hajp- chová i s předponami pře- a vy-. Sociální síť, kterou jste začali používat teprve nedávno, už je nyní pro ostatní uživatele strašně přehajpovaná (stala se až příliš módní záležitostí). Bohužel se vám může stát, že se těšíte do kina na film, který je strašně vyhajpovaný, ale nakonec odcházíte zklamaní. Film nestál za nic, a vy nemůžete pochopit, proč kolem toho byl takový hajp

Hajpování může být ale i vážná věc. Pokud jste včas neinvestovali do kryptoměn, vyjdou vás dnes výrazně dráž. Ziskuchtiví investoři totiž již před dvěma lety způsobili kryptoměnový hajp, tedy rychlé zdražení vůči státním měnám. 

Zájmeno

Zajímavým jazykovým jevem je rodinný slang. V určité rodině používají její členové vlastní novotvar, příp. nějaký běžný výraz užívají jinak, než je zavedené. Jak k tomu dojde? Například se můžete přeřeknout a místo rum do čaje pronesete čum do ráje. Rodina řičí smíchy a od té doby se u vás doma daný alkoholický nápoj označuje už jen vydařeným přeřeknutím.

Doba koronavirová přinesla obohacení slovníku i do naší rodiny. V jedné z prvních relací televizní výuky češtiny UčíTelka se procvičovaly slovní druhy. Paní učitelka děti požádala, aby jí ukazovaly na prstech číslo slovního druhu. Nejprve si společně vyzkoušely, jak předvedou podstatné jméno: zdviženým palcem. Pak už se jelo naostro, paní učitelka vyslovila ona a jeden žák pohotově ukázal zdvižený prostředníček. Kantorka promptně vysvětlila, že zájmena se ukazují třemi prsty, nikoli třetím prstem v pořadí.

Školou povinná dcera tuto příhodu s gustem líčila postupně celé naší karanténní domácnosti – a slovo zájmeno má teď pro nás nový význam. Kdybychom nebyli zdvořilí, celé zapeklité koronasituaci bychom nejraději ukázali… zájmeno.