O nás

Na této stránce představujeme tematické výběry z aktuální neologické excerpce zachycené v excerpční databázi Neomat. Výběry jsou koncipovány jako upozornění na zajímavé neologické jevy (na nová slova, včetně příležitostných, nové významy, nová slovní spojení a frazémy). Nepodává se zde jejich lexikologický popis a hodnocení.

Web je spravován pracovníky oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a je nepravidelně aktualizován.

Případné komentáře a připomínky můžete přidávat pod jednotlivé příspěvky.