Inkluze

Slovo inkluze pochází z latinského inclusio, tedy ‚zahrnutí, začlenění‘, a je zachyceno v některých českých slovnících, například Slovník spisovné češtiny uvádí logický termín s významem ‚vztah podřazenosti mezi třídami‘. Frekvence slova inkluze v médiích však vzrostla teprve před pár lety, kdy se objevil nový význam ‚inkluzivní vzdělávání‘. Tento typ vzdělávání je založen na myšlence, že by všechny děti měly mít právo absolvovat stejnou školní docházku. Cílem je tedy inkludovat do běžných škol například děti s mentálním či zdravotním postižením, děti odlišných etnik nebo děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Inkluze je v současnosti velké téma, které rozděluje společnost, a k tomu se vážou další nová pojmenování. Zastáncům inkluze se někdy říká inkluzionisté, školy podporující tento typ vzdělávání jsou označovány jako proinkluzivní nebo proinkluzní a kampaň namířená proti inkluzi je antiinkluzivní, protiinkluzivní či protiinkluzní.

A co vy? Jste spíše proinkluzivně naladění, nebo jste zatvrzelí antiinkluzionisté?