Predátor

Živočich živící se dravým způsobem (lovem a zabíjením kořisti). Takhle vysvětluje význam slova predátor Akademický slovník cizích slov. V poslední době však – také zásluhou dokumentu V síti – vzrostla frekvence mediálního užívání tohoto slova v jiném významu. Diskutuje se totiž o sexuálních predátorech, identitě on-line predátorů ap. V tom případě je řeč o dravých, bezohledných osobách v oblasti intimního života. 

Na bezcitné predátory lze ale narazit i v jiných oblastech lidské existence. Například ekonomičtí predátoři využívají nereálných cen a dalších nekalých praktik s cílem zničit konkurenty a ovládnout trh. Při vydávání vědeckých publikací je pak třeba mít se na pozoru před vydavatelskými predátory, kteří před etikou a kvalitou jednoznačně upřednostňují zisk.

V současné češtině nacházíme také odvozená slova, jež reflektují zmiňovanou bezohlednost, necitelnost, tvrdost, hrubost, drsnost, brutálnost, násilnictví, zneužívání nebo nenasytnost: predátorka, predátorství, predátorský a predátorsky, více zde.