Všehobraní

Skládání je jedním z několika způsobů, jakým lze v českém jazyce tvořit nová slova. V tomto příspěvku se podíváme na nově vytvořená podstatná jména s komponentem -braní.

Ve Slovníku spisovné češtiny (SSJČ) můžeme najít slova jako vinobraní, klasobraní či poeticky znějící květobraní, které označuje sklizeň růžových květů. Sklizně nejrůznějšího ovoce shrnuje Heslář novočeského lexikálního archivu (NLA) jedním výmluvným názvem: všehobraní

vsehobrani

V databázi Neomat jsou zaznamenána nová jednoslovná pojmenování nejen sklizně docela obyčejných jahod (jahodobraní), borůvek (borůvkobraní), meruněk (meruňkobraní), švestek (švestkobraní), dýní (dýňobraní) nebo třešní (třešňobraní), ale také méně tradičního ovoce jeřábu oskeruše, které dalo vzniknout novému podstatnému jménu oskerušobraní (jinak také oskorušobraní).

Původní význam sklizně plodů se přesunul i do dalších oblastí: gastronomie, kultury, sportu a reklamních kampaní. Zelí se sklízí v průběhu zelobraní či zelnobraní a pro sběr bylinek vzniklo nové označení bylinkobraní. Když rostou houby, nadešel čas houbobraní. Chystáte se smažit řízky, udit šunku nebo péct buchty? Nic vám nebrání v ozvláštnění vašeho počinu novými slovy řízkobraní, šunkobraníbuchtobraní. Cyklistický závod zní mnohem poutavěji, pokud ho nazveme cyklobraním a knižní festival zase knihobraním. Výprodej kosmetických produktů snad byl úspěšnější, když ho firma nazvala žertovným šminkobraním. A co se skrývá za novým slovem divadlobraní? Obyčejné zlevnění vstupného. A nyní se budu muset omluvit, protože vyrážím na steakobraní!

Tato a mnohá další nová slova s řetězcem *braní můžete sledovat v pravidelně aktualizované databázi Neomat.

Řekni mi, co jíš… a já ti povím nové slovo!

Lidský jídelníček je jednou z oblastí, která podléhá módním trendům, a proto je možná tak bohatým zdrojem nových slov. Mnohá z nich vznikají odtržením komponentu vege- ve slovech jako „vegetarián“, „vegetariánský“ či „vegetariánství“, a následným připojením komponentu nového.

Sprutariáni (z anglického „sprout“, klíček) si pochutnávají na naklíčených semenech, a zastánci nutritariánství se snaží dbát na to, aby potraviny, které zkonzumují, měly vysokou nutriční hodnotu. Když se někdo vzdá jídla v pevném skupenství a pije pouze ovocné a zeleninové šťávy, může si říkat džusarián. Pokud se člověk rozhodne nejíst vůbec nic a domnívá se, že se živí pouze energií ze vzduchu, stane se z něj breatharián. (První část tohoto podstatného jména tvoří anglické slovo „breath“, které v češtině znamená „dech“.) Jen o trochu více času zabere příprava oběda jedlíkům fruktariánským (nebo také fruitariánským; z anglického pojmenování ovoce, „fruit“).

Pescetarián (či také jinak pescavegetarián, pescovegetarián nebo peskovegetarián) se řeznictví vyhne obloukem, ale do rybárny si občas zajít může. Ten, kdo si maso nezakazuje, ale přesto konzumaci živočišných produktů omezuje, se nazývá reduktarián. Podobně jsou na tom také skorovegetariáni či zastánci flexitariánské stravy. Flexitariánkám a flexitariánům bezmasá jídla vůbec nevadí, ale jsou flexibilní a sem tam sní i kousek masa. Blízko k nim mají i planetariáni snažící se jíst tak, aby jejich gurmánské preference nepřispívaly ke zhoršení klimatických podmínek na naší planetě. A pokud je pro někoho maso nepostradatelnou součástí jídelníčku, může se obhájit tím, že je zkrátka masotarián nebo letitý zastánce výživového směru vinnoklobásariánství.

Jak v české slovní zásobě přibývají další nová slova s řetězci *arián, *ariánka, *ariánství můžete sledovat v pravidelně aktualizované databázi Neomat.

Dokubžunda

V českém jazyce přibývá nových slov s komponentem doku-, který zastupuje přídavné jméno dokumentární (pod vlivem angličtiny můžeme nalézt také slova s komponentem docu-, který pochází z anglického documentary). Tato nová slova se objevují nejčastěji ve spojení s produkty filmového a televizního průmyslu. V excerpční databázi Neomat nalezneme slova jako dokudrama (či docudrama, doku-drama, docu-drama) a od něj odvozené přídavné jméno dokudramatický. Dále jsou zde filmové žánry nově označené jako dokukomedie nebo dokukrimi a dokumentární dokushow (psáno také doku show). A pokud televizní stanice vysílá vícedílný dokumentární seriál, může ho divákům přiblížit novými podstatnými jmény dokuseriál (docuseriál) nebo dokusérie (z anglického výrazu docuseries).

Dokumentární mohou být ale také další umělecké výstupy jako například divadlo, které pak lze pojmenovat novým označením dokudivadlo (či docu-divadlo). Vznikají dokukomiksy, na poli literatury se publikují nejen dokuromány, ale dokonce i dokubásně.

Ze všech nových slov zachycených v databázi Neomat, jejichž první část tvoří komponenty doku- a docu-, ale možná nejvíce zaujme příležitostný výraz dokubžunda, který pro ozvláštnění svého textu použil jeden z novinářů Lidových novin.