Predátor

Živočich živící se dravým způsobem (lovem a zabíjením kořisti). Takhle vysvětluje význam slova predátor Akademický slovník cizích slov. V poslední době však – také zásluhou dokumentu V síti – vzrostla frekvence mediálního užívání tohoto slova v jiném významu. Diskutuje se totiž o sexuálních predátorech, identitě on-line predátorů ap. V tom případě je řeč o dravých, bezohledných osobách v oblasti intimního života. 

Na bezcitné predátory lze ale narazit i v jiných oblastech lidské existence. Například ekonomičtí predátoři využívají nereálných cen a dalších nekalých praktik s cílem zničit konkurenty a ovládnout trh. Při vydávání vědeckých publikací je pak třeba mít se na pozoru před vydavatelskými predátory, kteří před etikou a kvalitou jednoznačně upřednostňují zisk.

V současné češtině nacházíme také odvozená slova, jež reflektují zmiňovanou bezohlednost, necitelnost, tvrdost, hrubost, drsnost, brutálnost, násilnictví, zneužívání nebo nenasytnost: predátorka, predátorství, predátorský a predátorsky, více zde.

Inkluze

Slovo inkluze pochází z latinského inclusio, tedy ‚zahrnutí, začlenění‘, a je zachyceno v některých českých slovnících, například Slovník spisovné češtiny uvádí logický termín s významem ‚vztah podřazenosti mezi třídami‘. Frekvence slova inkluze v médiích však vzrostla teprve před pár lety, kdy se objevil nový význam ‚inkluzivní vzdělávání‘. Tento typ vzdělávání je založen na myšlence, že by všechny děti měly mít právo absolvovat stejnou školní docházku. Cílem je tedy inkludovat do běžných škol například děti s mentálním či zdravotním postižením, děti odlišných etnik nebo děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Inkluze je v současnosti velké téma, které rozděluje společnost, a k tomu se vážou další nová pojmenování. Zastáncům inkluze se někdy říká inkluzionisté, školy podporující tento typ vzdělávání jsou označovány jako proinkluzivní nebo proinkluzní a kampaň namířená proti inkluzi je antiinkluzivní, protiinkluzivní či protiinkluzní.

A co vy? Jste spíše proinkluzivně naladění, nebo jste zatvrzelí antiinkluzionisté?

Sypat

Nesypeme! S hustou výzvou žijeme fit přirozeně. Tak zní jeden z reklamních sloganů propagujících mléčné výrobky, které obsahují přirozené bílkoviny. Z jazykového hlediska nás asi nejvíce zaujme použití slovesa sypat. Známe ho ve významech jako sypat mouku (proudem pouštět dolů), sypat chodník solí (pokrývat povrch), ale často se setkáme i s hovorovými spojeními, jako je např. sypat domů (pospíchat). Také jsme rádi, když nám to sype (vynáší), případně něco, co dobře umíme, sypeme z rukávu. Ale sypat bez doplnění? Týká se užívání anabolických látek v prostředí fitness nebo sportu obecně (steroidy a doping). Doložená věta Jo, Arnold fakt sypal, vole znamená, že i Arnold Schwarzenegger užíval steroidy. Ve fitness se řeší, kdo sype, nebo nesype, kdo chce začít sypat, jestli je sypání správné, a dochází se k závěru, že sypou všichni. Každý má svoje sypáníčko. Kdo váhá, může se ptát, zda je sypač, když má ve stravě málo bílkovin a použije doplněk stravy. Třeba nápoj se zvýšeným obsahem bílkovin, těm ale v tomto kontextu říkáme zásadně proteiny. Kdo ho vypije, je pak nasypanej, nebo ne?