Zájmeno

Zajímavým jazykovým jevem je rodinný slang. V určité rodině používají její členové vlastní novotvar, příp. nějaký běžný výraz užívají jinak, než je zavedené. Jak k tomu dojde? Například se můžete přeřeknout a místo rum do čaje pronesete čum do ráje. Rodina řičí smíchy a od té doby se u vás doma daný alkoholický nápoj označuje už jen vydařeným přeřeknutím.

Doba koronavirová přinesla obohacení slovníku i do naší rodiny. V jedné z prvních relací televizní výuky češtiny UčíTelka se procvičovaly slovní druhy. Paní učitelka děti požádala, aby jí ukazovaly na prstech číslo slovního druhu. Nejprve si společně vyzkoušely, jak předvedou podstatné jméno: zdviženým palcem. Pak už se jelo naostro, paní učitelka vyslovila ona a jeden žák pohotově ukázal zdvižený prostředníček. Kantorka promptně vysvětlila, že zájmena se ukazují třemi prsty, nikoli třetím prstem v pořadí.

Školou povinná dcera tuto příhodu s gustem líčila postupně celé naší karanténní domácnosti – a slovo zájmeno má teď pro nás nový význam. Kdybychom nebyli zdvořilí, celé zapeklité koronasituaci bychom nejraději ukázali… zájmeno.